วิดิทัศน์แนะนำ อบต.
แผนที่ท่องเที่ยวท่ากระดาน
ผลงานดีเด่น
 
รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 
     
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
<< ดูทั้งหมด >>


 
 
เปลี่ยนแปลงแก้ไข การกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน นักเรียนศูนย์...
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) กู้ชีพ กู้ภัย
รับบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  พนักงานส่วน...
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังก...
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำร...
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงา...
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกั...
 
 
   
 
 
   
   
 
   
 
 
 
   
  อบต.ท่ากระดาน  
  แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน  
  เล่น gclub casino ออนไลน์ 24 ชม.  
  เล่นเกมส์ผ่านมือถือ  
  มีหลายทางเลือกเพื่อที่จะรองรับความต้องการของท่าน  
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
เริ่ม : 2012-01-01
ปิด : 2013-12-31
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Website ใหม่ของอบต.ท่ากระดาน มีความสวยงามอยู่ในระดับใด?
สวยมากที่สุด
สวยมาก
เฉย เฉย
สวยธรรมดา
สวยพอใช้
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
 
     
 
 
 
 
Protect The King   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร   กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กรมทางหลวง
 
 
 
 
         
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์   | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐-๓๘๐๘-๖๒๖๔  โทรสาร : ๐-๓๘๐๘-๖๒๖๕